Dalkavuk

Dalkavuk

Top atar, havan topu gibi birimler dalkavukları vuramazlar ancak, hava savunması, okçu kuleleri, balon bombasına karşı çok savunmasızlardır