Klanımız 19 kişidir. Klanın hepsi tanıdığımız arkadaşlardan oluşuyor.
Klan rütbesi şuan 4. Yakında 5 olacağız inş.
Klanımızla birleşmek isteyen klanlarla görüşüp anlaşabilirsek birleşebiliriz.

Klanımızın adı : 57. ALAY
Kazandığımız savaş sayısı : 27